Den 2 jan föddes det en liten unge
mamma Chanel och Pappa Gunvald

  • 12 dagar 115 gr

  • 3 veckor