4 små vitörade blå fick Kakan i sin 1.a kull

  • två honor

  • två hanar

  • alla fyra