8 st små liv anlände den 12.e september varav 7 överlevande
1 otter havana 1 havana tan, 2 havana, 1 egernvö, 2 havana vö

  • Saharahs Kassel " Drutten" Pappan havana otter

  • Chanel mamman rödförstärkt kanel vitörad