• Min Drutten flyttat till privatperson

  • Uffen blå vö flyttat till Tångahills kaniner

  • Saharahs MiAmore flyttat tillbaka till saharahs

  • Chanel flyttat till privatperson

  • tillsammans med hennes unge Myran

  • Decibell "Bella" flyttade tillsammans med en av sina ungar till privatperson